Dịch Vụ


Cấu hình tên miền

BIN Media sẽ hỗ trợ bạn cấu hình tên miền miễn phí để đảm bảo rằng email của bạn sẽ hoạt động tốt với BIN Apps for work Thay đổi bản ghi MX để thiết lập việc gửi nhận thư. Thay đổi bản ghi CNAME để thiết lập đường dẫn đến webmail. Thay đổi bản ghi TXT để thiết lập những tính năng khác. Xem thêm


Sản phẩm chính

Tất cả các công việc dưới đây, bộ phận hỗ trợ của BIN Media sẽ giúp Quý khách hàng hoàn toàn miễn phí: Thiết lập một tài khoản quản lý (admin@tenmien.com) để bạn có thể đăng nhập vào và tạo tài khoản email. BIN Media sẽ hướng dẫn và hỗ trợ bạn. Hỗ trợ bạn cài đặt khi sử dụng phần mềm thứ 3 để sử dụng email như Microsoft Outlook, Outlook Express, Window Live Mail,.... bằng những file hướng dẫn hoặc bạn có thể tham khảo tại đây. Hỗ trợ bạn cài đặt trên nhiều thiết bị như máy tính để bàn, máy tính xách tay, điện thoại thông minh,... Hướng dẫn tùy chỉnh chữ ký, di chuyển email của bạn và nhiều yêu cầu khác` trong khả năng của BIN Media. Xem thêm


Mã hóa dữ liệu

Khi sử dụng dịch vụ email BIN Apps, dữ liệu email của bạn sẽ được mã hóa SSL nhằm đem lại một hệ thống an toàn và bảo mật. Xem thêm


Hệ thống Anti Spam và Anti Virus

Khi phát hiện email phát tán virus từ bất kỳ địa chỉ mail nào từ hệ thống mail của bạn, hệ thống của BIN Media sẽ ngăn chặn email phát tán virus này đồng thời sẽ gửi một email cảnh báo đến địa chỉ đó. Việc này giúp ngăn chặn việc phát tán virus hoặc spam mail làm ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Xem thêm