Tính Năng


Email

Bạn có thể kiểm tra mail bất cứ lúc nào ở bất cứ nơi nào từ nhiều thiết bị khác nhau: Thiết bị di động thông minh (Smartphone), Máy tính để bàn (PC) Máy tính xách tay (Laptop) Máy tính bảng (Tablet) Xem thêm


Danh bạ (Contacts)

Nơi lưu trữ những thông tin về những người làm việc với bạn: Tạo nhóm liên hệ theo ý của bạn giúp bạn trao đổi mail dễ dàng với đồng nghiệp, đối tác… bằng cách khi gửi mail bạn chỉ cần ghi tên nhóm vì vậy sẽ không bỏ sót bất kỳ thành viên nào trong nhóm. Chia sẻ những nhóm liên hệ này cho đồng nghiệp có liên quan để họ có thể xử lý tiếp công việc của bạn đang dỡ dang. Xem thêm


Lịch làm việc (Calendar)

Công cụ hữu ích này có thể giúp bạn thiết lập, quản lý công việc hằng ngày. Thiết lập một cuộc họp cho phòng ban của bạn. Thiết lập một thông báo nhắc nhở khi gần đến một cuộc hẹn mà bạn đã định sẵn. Hoặc có thể chia sẻ lịch làm việc của bạn cũng như thời gian cuộc họp với những đồng nghiệp trong cùng phòng ban.  Xem thêm


Công việc (Tasks)

Bạn có thể tạo một công việc và theo dõi tiến độ hoàn thành của nó: Bạn có thể ước tính tiến độ của công việc bằng cách tạo một “Task” có ngày bắt đầu, ngày hoàn thành và thiết lập các danh sách ưu tiên, trạng thái của công việc như “Chưa bắt đầu”, “Đang xử lý”, phần trăm hoàn thành tiến độ công việc. Ngoài ra, bạn có thể viết ghi chú và đính kèm các tập tin hữu ích cho công việc của bạn khi chia sẻ danh sách công việc với đồng nghiệp. Điều này làm tăng hiệu quả làm việc nhóm và giúp bạn quản lý tiến độ một cách dễ dàng. Xem thêm


Lưu trữ dữ liệu (Briefcase)

Bạn có thể lưu trữ những tài liệu cần thiết hoặc tạo một tài liệu và chia sẻ với đồng nghiệp: Bạn có thể lưu trữ tất cả file đính kèm vào phần lưu trữ này để tiện việc tìm kiếm. Tạo một tài liệu về công việc và mời đồng nghiệp vào góp ý kiến. Lưu trữ và chia sẻ tài liệu đến đồng nghiệp. Xem thêm