Mã hóa dữ liệu

Khi sử dụng dịch vụ email BIN Apps, dữ liệu email của bạn sẽ được mã hóa SSL nhằm đem lại một hệ thống an toàn và bảo mật.


Dịch vụ liên quan

  1. Cấu hình tên miền
  2. Sản phẩm chính
  3. Hệ thống Anti Spam và Anti Virus