Lưu trữ dữ liệu (Briefcase)

Lưu trữ dữ liệu

Bạn có thể lưu trữ những tài liệu cần thiết hoặc tạo một tài liệu và chia sẻ với đồng nghiệp:

  • Bạn có thể lưu trữ tất cả file đính kèm vào phần lưu trữ này để tiện việc tìm kiếm.
  • Tạo một tài liệu về công việc và mời đồng nghiệp vào góp ý kiến.
  • Lưu trữ và chia sẻ tài liệu đến đồng nghiệp.


Tính năng liên quan

  1. Email
  2. Danh bạ (Contacts)
  3. Lịch làm việc (Calendar)
  4. Công việc (Tasks)