Quy trình đăng ký để sử dụng dịch vụ BIN Apps for Work

Quy trình đăng ký để sử dụng dịch vụ BIN Apps for Work

Bước 1

Đăng ký dịch vụ

  • Vui lòng nhập thông tin của bạn vào mẫu đơn trực tuyến để đăng ký dịch vụ tại liên kết đăng ký dịch vụ email BIN Apps.
  • Trong bước này bạn phải nhập thông tin chính xác để đăng ký dịch vụ. Chúng tôi sẽ dựa vào những thông tin này để hỗ trợ những yêu cầu của bạn.
Bước 2

Tiếp nhận thông tin và xác thực đơn đặt hàng

  • Sau khi chúng tôi tiếp nhận thông tin đặt hàng, sẽ có nhân viên kinh doanh liên hệ với quý khách hàng để xác nhận đơn hàng.
  • Cập nhật lại thông tin đơn hàng nếu có sai sót .
Bước 3

Triển khai cài đặt

Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng kích hoạt dịch vụ như sau:

  • Tạo tài khoản quản lý để khách hàng có thể tạo và tùy chỉnh địa chỉ mail theo tên miền của khách hàng.
  • Hỗ trợ cài đặt ban đầu cho khách hàng khi khách hàng sử dụng công cụ mail như: Microsoft Outlook, Thunderbird,...
Bước 4

Dùng thử 30 ngày

  • Trong thời gian dùng thử, khi có những yêu cầu thêm về dịch vụ, chúng tôil sẽ phối hợp với khách hàng để hoàn thiện những yêu cầu này giúp khách hàng có một hệ thống mail như mong muốn.
Bước 4

Thu phí dịch vụ

  • Sau thời gian dùng thử 30 ngày, chúng tôi sẽ tiến hành thu phí dịch vụ email BIN Apps.
  • Sau khi thu phí, chúng tôi sẽ cập nhật lại thời gian sử dụng dịch vụ là 1 năm kể từ ngày hết hạn dùng thử.

Ví dụ: Ngày 15/04/2015 khách hàng dùng thử dịch vụ email BIN Apps trong thời gian 30 ngày. Sau khi thu phí, chúng tôi sẽ cập nhật thời gian sử dụng dịch vụ từ ngày 15/05/2015 đến 14/05/2016.