Danh bạ (Contacts)

Danh bạ

 

Nơi lưu trữ những thông tin về những người làm việc với bạn

  • Tạo nhóm liên hệ theo ý của bạn giúp bạn trao đổi mail dễ dàng với đồng nghiệp, đối tác… bằng cách khi gửi mail bạn chỉ cần ghi tên nhóm vì vậy sẽ không bỏ sót bất kỳ thành viên nào trong nhóm.
  • Chia sẻ những nhóm liên hệ này cho đồng nghiệp có liên quan để họ có thể xử lý tiếp công việc của bạn đang dỡ dang.

 

Tiện lợi trong quá trình sử dụng

Khi bạn soạn một email, tính năng tự động hoàn thành sẽ hiển thị một danh sách các tên từ danh bạ của bạn phù hợp với các văn bản mà bạn đang gõ.


Tính năng liên quan

  1. Email
  2. Lịch làm việc (Calendar)
  3. Công việc (Tasks)
  4. Lưu trữ dữ liệu (Briefcase)