Tuyên bố pháp lý

XIN VUI LÒNG ĐỌC KỸ NHỮNG TUYÊN BỐ PHÁP LÝ VỀ DỊCH VỤ, NÓ CHỨA CÁC THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ QUYỀN PHÁP LÝ CỦA KHÁCH HÀNG.

Tổng quan

Sau đây là các điều khoản chung của Tuyên bố pháp lý về dịch vụ (“Tuyên bố pháp lý”) được ký kết giữa Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Dịch Vụ Truyền Thông BIN (“BIN Media”) và khách hàng. Tuyên bố pháp lý này đặt ra các điều khoản điều kiện và chính sách sử dụng dịch vụ của khách hàng với bất kỳ dịch vụ nào tại BIN Media và là điều khoản thêm vào, áp dụng cho tất cả các sản phẩm, dịch vụ cụ thể đang có tại BIN Media.

Điều này có nghĩa là khách hàng phải đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi Tuyên bố pháp lý, kết hợp với các quy định cụ thể cho từng dịch vụ và chính sách tại BIN Media.

Quy định sử dụng

Chính sách

Các cụm từ “chúng tôi”, “BIN Media”, “BIN” sẽ là Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Dịch Vụ Truyền Thông BIN. Các thuật ngữ “khách hàng”, “Quý khách hàng”, “người sử dụng” sẽ là bất cứ cá nhân hay tổ chức nào đồng ý các Tuyên bố pháp lý về dịch vụ. Không có điều khoản nào trong Tuyên bố pháp lý được phép trao bất kỳ quyền và lợi ích sử dụng dịch vụ cho bên thứ ba.

BIN Media tuyệt đối được quyền quyết định thay thế hoặc sửa đổi Tuyên bố pháp lý này và chính sách cũng như Tuyên bố pháp lý của từng dịch vụ cụ thể được nêu trên, bất cứ lúc nào những thay thế hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên website www.emai.bin.vn. Việc bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ tại BIN Media sau khi thay thế hoặc sửa đổi như vậy đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận Tuyên bố pháp lý được cập nhật gần nhất. BIN Media có thể sẽ cập nhật và thông báo những thay thế hoặc sửa đổi này qua email cho khách hàng, vì vậy email là quan trọng dùng để lưu trữ những thông tin về dịch vụ cũng như liên lạc giữa BIN Media và khách hàng. BIN Media sẽ không thừa nhận hoặc chịu trách nhiệm cho việc nhận email thông báo thất bại, không đến được khách hàng khi địa chỉ email không chính xác.

1. Quyền hạn và điều kiện tiêu chuẩn

BIN Media chỉ cung cấp dịch vụ khi khách hàng đảm bảo được những điều kiện sau:

  • Khách hàng có quyền công dân và đủ 18 tuổi.
  • Khách hàng là người không bị cấm sử dụng dịch vụ theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  • Khách hàng phải được công nhận là có khả năng ký kết hình thành hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý theo luật áp dụng chung.

Nếu cá nhân đồng ý với Tuyên bố pháp lý này thay mặt cho một tổ chức hoặc công ty thì cá nhân phải đảm bảo rằng cá nhân đó có quyền pháp lý để ràng buộc đối với tổ chức hoặc công ty phải chấp nhận những chính sách và điều khoản trong Tuyên bố pháp lý này. Khi cá nhân đã chập nhận những quy định này, BIN Media nhận thấy rằng cá nhân này không có quyền pháp lý để ràng buộc công ty, cá nhân sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những chính sách và điều khoản trong Tuyên bố pháp lý.

BIN Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào về việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho hoạt động kinh doanh của bạn.

Chúng tôi có quyền yêu cầu xác thực thông tin người dùng để đảm bảo người thực hiện giao dịch với chúng tôi chính là khách hàng thực sự với chúng tôi.

2. Tài khoản

Để truy cập một số tính năng của website hoặc sử dụng các dịch vụ tại BIN Media, khách hàng sẽ được tạo một tài khoản. Khách hàng phải đảm bảo với chúng tôi rằng thông tin mà khách hàng cung cấp cho BIN Media khi khởi tạo tài khoản là chính xác và đầy đủ, khách hàng phải lưu trữ thông tin của khách hàng chính xác và đầy đủ nhất. Khi BIN Media có lý do để cho rằng thông tin của khách hàng không đúng sự thật, giả mạo hoặc không cung cấp đầy đủ thì BIN Media sẽ được toàn quyền đình chỉ, ngừng cung cấp hoặc chấm dứt tài khoản của khách hàng. Khách hàng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho các hoạt động xảy ra trên tài khoản của khách hàng kể cả khách hàng được ủy quyền hay không. Khách hàng phải giữ thông tin tài khoản an toàn, kể cả những tài khoản khách hàng của quý khách. Với mục dích bảo mật, BIN Media khuyến cáo bạn nên thay đổi mật khẩu của bạn ít nhất 6 tháng 1 lần. Nếu phát hiện bất cứ hành vi vi phạm bảo mật hoặc sử dụng trái phép tài khoản của khách hàng thì quý khách hàng phải báo với BIN Media ngay lập tức. BIN Media sẽ không chịu trách nhiệm bất kỳ tồn thất của khách hàng phải chịu khi có người sử dụng trái phép tài khoản của khách hàng.

3. Website và các dịch vụ sẵn có:

Theo các điều khoản và điều kiện có trong Quy định sử dụng, BIN Media sẽ cố gắng cung cấp dịch vụ và hỗ trợ khách hàng 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần. Khách hàng phải nhìn nhận và thống nhất với BIN Media rằng trong thời gian website hoặc dịch vụ của khách hàng không truy cập hoặc không hoạt động được với bất kỳ lý do nào như trục trặc thiết bị phần cứng, bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa hệ thống, hoặc những nguyên nhân vượt quá tầm kiểm soát của chúng tôi và nó không được dự đoán trước như: các cuộc tấn công phá hoại của bên thứ ba, kết nối mạng thất bại hay bất kỳ lý do nào khác được quy định trong từng dịch vụ cụ thể. Khách hàng phải nhìn nhận và thống nhất với BIN Media rằng chúng tôi không kiểm soát được tính khả dụng của website hoặc các dịch vụ được đảm bảo một cách liên tục. BIN Media không chịu trách nhiệm với khách hàng hoặc bất kỳ bên nào khác có liên quan.

4. Quy tắc về hình thức sử dụng:

Khách hàng không được sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của BIN Media trong các trường hợp sau:

Việc lưu trữ, phát tán hay đưa ra những thông tin hoặc tài liệu vi phạm luật pháp nước CHXHCN Việt Nam và luật Quốc Tế được áp dụng tại Việt Nam sẽ bị nghiêm cấm.

Cấm sử dụng dịch vụ trong việc lưu trữ, phát tán các nội dung đồi trụy, bêu xấu, ảnh hưởng uy tín và danh dự người khác.

Nghiêm cấm lưu trữ và phát tán các đoạn mã độc (shell, script,….) nhằm mục đích tấn công các dịch vụ khác hoặc gây ảnh hưởng đến hệ thống.

Thúc đẩy hoặc khuyến khích tham gia vào các nội dung khiêu dâm và bóc lột trẻ em.

Thúc đẩy hoặc khuyến khích tham gia khủng bố, bạo lực đối với con người, động vật hoang dã hoặc tài sản cá nhân.

Khách hàng có trách nhiệm tôn trọng và thực hiện các quy định, chính sách về bản quyền phần mềm, quyền tác giả, quyền phát minh, sáng chế…. Đối với các sản phẩm, nội dung được sử dụng trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Sử dụng các chương trình script, command gây ảnh hưởng hoặc làm chậm máy chủ của BIN Media hoặc bên thứ ba.

Cản trở hoạt động của website này hoặc các dịch vụ được tìm thấy tại website này.

Bất kỳ hành động nào gây thiệt hại hoặc ảnh hưởng xấu đến uy tín và trách nhiệm của BIN Media.

Không được bán lại hoặc cung cấp dịch vụ cho bên thứ ba khi chưa được sử cho phép của BIN Media.

Khách hàng phải đồng ý cung cấp hình ảnh, thông tin tài liệu do nhà nước Việt nam cấp và/ hoặc giấy phép kinh doanh để xác minh khi có yêu cầu từ BIN Media.

BIN Media sẽ không chịu trách nhiệm trước những hành vi nêu trên của khách hàng và BIN Media có toàn quyền quyết định thêm vào, sửa đổi, thay thế, hay chấm dứt những quy định trên mà không cần báo trước. Khách hàng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khi vi phạm những điều khoản điều kiện trên, luật pháp nước CHXHCN Việt Nam và luật Quốc Tế được áp dụng tại Việt Nam.

5. Quyền hạn

BIN Media giữ quyền từ chối, hủy bỏ, chấm dứt, đình chỉ hoặc sửa đổi quyền truy cập của bất kỳ tài khoản hoặc dịch vụ với bất kỳ lý do nào như:

Để sửa chữa những thiếu sót của BIN Media trong việc đưa ra hoặc cung cấp bất kỳ dịch vụ nào.

Để bảo vệ tính toàn vẹn, tính ổn định và chính xác những thiếu sót được tạo ra bởi đối tác của BIN Media.

Để hỗ trợ việc phát hiện gian lận và lạm dụng dịch vụ của chúng tôi và những nổ lực phòng chống các tiêu cực.

Để thực hiện yêu cầu của việc thực thi pháp luật bao gồm cả yêu cầu hầu tòa.

Để tuân thủ bất kỳ quá trình giải quyết tranh chấp.

Để tránh bất kỳ trách nhiệm dân sự và hình sự về phía BIN Media. Các giám đốc, nhân viên và các đại lý cũng như các chi nhánh của BIN Media. Bao gồm nhưng không hạn chế trường hợp bạn đã kiện hoặc đe dọa khởi kiện BIN Media.

BIN Media có quyền xem xét lại tất cả những tài khoản vượt quá dung lượng lưu trữ và/hoặc băng thông và có thể chấm dứt dịch vụ, yêu cầu khách hàng nộp phí bổ sung dịch vụ hoặc nâng cấp dịch vụ cao hơn.

BIN Media rõ ràng có quyền chấm dứt mà không thông báo với khách hàng cho bất kỳ dịch vụ nào mà chúng tôi thấy bạn có hành vi quấy rối hoặc đe dọa BIN Media cũng như điều tương tự đối với nhân viên của chúng tôi.

6. Liên kết đến Website của bên thứ ba

Website và các dịch vụ của BIN Media có thể chứa các liên kết đến website của một bên thứ ba mà không được sở hữu hoặc kiểm soát bởi BIN Media. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, điều khoản điều kiện, chính sách bảo mật,…của bất kỳ website của bên thứ ba nào. Ngoài ra, BIN Media không kiểm duyệt hoặc chình sửa nội dung của bất kỳ Website nào của bên thứ ba. BIN Media sẽ khước từ tất cả trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ website nào từ bên thứ ba.

Vì vậy, BIN Media khuyến khích khách hàng nên để ý khi rời website hoặc các dịch vụ của BIN Media và xem xét các điều khoản và điều kiện, chính sách bảo mật và các văn bản pháp lý của những website mà bạn truy cập.

7. Giới hạn trách nhiệm

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP CỦA BIN MEDIA, CÁC CHỨC DANH: GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, BÊN THỨ BA CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO KHÁCH HÀNG SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI KHÁCH HÀNG HOẶC BẤT KỲ NGƯỜI KHÁC HOẶC TRỰC TIẾP VỚI BẤT CỨ CÁ NHÂN NÀO HOẶC TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, TAI NẠN ĐẶC BIỆT HOẶC THIỆT HẠI NÀO BAO GỒM:

ĐỘ CHÍNH XÁC, HOÀN THIỆN NỘI DUNG CỦA WEBSITE NÀY.

ĐỘ CHÍNH XÁC, HOÀN THIỆN NỘI DUNG CỦA BẤT KỲ WEBSITE LIÊN KẾT NÀO (QUA ĐƯỜNG DẪN TỚI WEBSITE KHÁC, NHỮNG HÌNH ẢNH QUẢNG CÁO HAY BẰNG BẤT CỨ CÔNG CỤ QUẢNG CÁO KHÁC).

THIỆT HẠI CÁ NHÂN HOẶC TÁC ĐỘNG TỪ BẤT CỨ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN.

TÁC ĐỘNG BẤT KỲ TỪ HÀNH VI CỦA BÊN THỨ BA.

BẤT KỲ TRUY CẬP TRÁI PHÉP HOẶC SỬ DỤNG MÁY CHỦ CỦA CHÚNG TÔI VÀ/HOẶC MỌI THỨ BAO GỒM CẢ NỘI DUNG, THÔNG TIN CÁ NHÂN, THÔNG TIN TÀI CHÍNH, NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VÀ DỮ LIỆU TRONG ĐÓ.

BẤT KỲ GIÁN ĐOẠN HAY CHẤM DỨT DỊCH VỤ TỪ WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI, CÁC WEBSITE LIÊN KẾT (QUA ĐƯỜNG DẪN TỚI WEBSITE KHÁC, NHỮNG HÌNH ẢNH QUẢNG CÁO HAY BẰNG BẤT CỨ CÔNG CỤ QUẢNG CÁO KHÁC) ĐẾN WEBSITE NÀY.

SỬ DỤNG BẤT KỲ THÔNG TIN CỦA NGƯỜI DÙNG HOẶC NỘI DUNG LÀ HÀNH VI NÓI XẤU, QUẤY RỐI, LỢI DỤNG, GÂY NGUY HIỂM ĐẾN TRẺ VỊ THÀNH NIÊN HOẶC BẢO VỆ CHO BẤT KỲ HÌNH THỨC KHIÊU DÂM, “X-RATED”, TỤC TIỂU HOẶC GÂY KHÓ CHỊU.

XẢY RA MẤT MÁT HAY THIỆT HẠI HAY PHÁT SINH BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO TỪ KẾT QUẢ BẠN SỬ DỤNG WEBSITE HOẶC CÁC DỊCH VỤ TRÊN WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI DỰA TRÊN SỰ ĐẢM BẢO, QUY ĐỊNH, VIỆC LÀM CÓ HẠI, HOẶC BẤT KỲ LUẬT NÀO KHÁC MÀ BIN MEDIA ĐÃ CẢNH BÁO TRƯỚC VỚI KHÁCH HÀNG.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM NÊU TRÊN SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO CÁC MỨC ĐỘ MÀ PHÁP LUẬT CHO PHÉP VÀ VẪN CÒN GIÁ TRỊ KHI CHẤM DỨT HOẶC HẾT HẠN QUY ĐỊNH TRÊN HOẶC KHÁCH HÀNG CÒN SỬ DỤNG WEBSITE VÀ CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC TÌM THẤY TRÊN WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI.

8. Bồi thường.

Khách hàng phải đồng ý và chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi thường thiệt hại và cả về mặt pháp lý khi vi phạm những quy định mà BIN Media đã nêu ra cũng như quy định mà pháp luật Việt nam cho phép.

Những Tuyên bố pháp lý này sẽ được áp dụng cho bất kỳ mức độ nào mà pháp luật cho phép và vẫn còn giá trị khi chấm dứt hoặc hết hạn quy định trên hoặc khi khách hàng vẫn còn sử dụng website và các dịch vụ được tìm thấy trên website của chúng tôi.

9. Phí và thanh toán

Khách hàng phải thừa nhận và đồng ý rằng tất cả các dịch vụ tại BIN Media đều được thanh toán bằng Việt Nam Đồng (VND) và tất cả các dịch vụ của chúng tôi đều có thuế giá trị gia tăng (10% VAT). Tất cả các dịch vụ của chúng tôi chỉ được kích hoạt khi khách hàng thanh toán đầy đủ chi phí bao gồm VAT.

Các dịch vụ được tính bằng các ngoại tệ khác sẽ được quy đổi thành VND dựa theo giá ngoại tệ của ngân hàng Vietcombank vào thời điểm hiện tại.

Khi nhận được thông báo yêu cầu thanh toán phí gia hạn dịch vụ, Khách hàng cần tiến hành thanh toán cho BIN phòng trừ trường hợp dịch vụ của khách hàng có thể bị gián đoạn hoặc mất mát khi dịch vụ bị hết hạn. Sau ngày hết hạn, mặc định BIN sẽ dừng dịch vụ nếu khách hàng chưa thanh toán gia hạn. BIN Media sẽ không chịu trách nhiệm bất cứ điều gì về thiệt hại của khách hàng khi dịch vụ đã hết hạn.

10. Người thừa kế và người được chuyển nhượng dịch vụ

Tuyên bố pháp lý này sẽ có hiệu lực bắt buộc và mang lại lợi ích cho các bên liên quan cũng như người thừa kế và người được chuyển nhượng dịch vụ.

11. Không có lợi ích cho bên thứ ba

Không có bất kỳ tuyên bố nào trong Tuyên bố pháp lý này được coi là trao quyền hoặc lợi ích cho bên thứ ba.

12.  Chấp thuận luật pháp Việt Nam

Khi khách hàng truy cập vào website của chúng tôi và/ hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi phải có trách nhiệm tuân thủ pháp luật tại Việt Nam, chấp nhận các nguyên tắc và nghị định của luật pháp Việt Nam đưa ra. Nếu khách hàng vi phạm luật pháp Việt Nam, khách hàng phải hoàn toàn trách nhiệm và những vi phạm này sẽ không liên quan gì đến BIN Media.

13. Cam kết các điều khoản độc lập

Khách hàng phải thừa nhận và đồng ý rằng các điều khoản điều kiện trong Tuyên bố pháp lý này là giao ước giữa BIN Media và khách hàng, là hoàn toàn tách rời và hoàn toàn độc lập với nhau. Khi điều khoản này hết hiệu lực hoặc không đúng, không thể thi hành thì không ảnh hưởng đến các điều khoản khác và các điều khoản còn lại sẽ được thi hành theo đúng giá trị của nó trong phạm vi pháp luật cho phép.

14. Liên hệ

Nếu khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì về Tuyên bố pháp lý này xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới.

Đội ngũ hỗ trợ BIN Apps for Work - Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Dịch Vụ Truyền Thông BIN.

153 Trần Trọng Cung, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Email: email@bin.vn

Telephone: +84 8 3873 1969

Hotline : 1800 6169