Sản phẩm chính

Sản phẩm chính

Tất cả các công việc dưới đây, bộ phận hỗ trợ của BIN Media sẽ giúp Quý khách hàng hoàn toàn miễn phí:

  • Thiết lập một tài khoản quản lý (admin@tenmien.com) để bạn có thể đăng nhập vào và tạo tài khoản email. BIN Media sẽ hướng dẫn và hỗ trợ bạn.
  • Hỗ trợ bạn cài đặt khi sử dụng phần mềm thứ 3 để sử dụng email như Microsoft Outlook, Outlook Express, Window Live Mail,.... bằng những file hướng dẫn hoặc bạn có thể tham khảo tại đây.
  • Hỗ trợ bạn cài đặt trên nhiều thiết bị như máy tính để bàn, máy tính xách tay, điện thoại thông minh,...
  • Hướng dẫn tùy chỉnh chữ ký, di chuyển email của bạn và nhiều yêu cầu khác trong khả năng của BIN Media.


Dịch vụ liên quan

  1. Cấu hình tên miền
  2. Mã hóa dữ liệu
  3. Hệ thống Anti Spam và Anti Virus