Công việc (Tasks)

Task

 

Bạn có thể tạo một công việc và theo dõi tiến độ hoàn thành của nó

  • Bạn có thể ước tính tiến độ của công việc bằng cách tạo một “Task” có ngày bắt đầu, ngày hoàn thành và thiết lập các danh sách ưu tiên, trạng thái của công việc như “Chưa bắt đầu”, “Đang xử lý”, phần trăm hoàn thành tiến độ công việc.
  • Ngoài ra, bạn có thể viết ghi chú và đính kèm các tập tin hữu ích cho công việc của bạn khi chia sẻ danh sách công việc với đồng nghiệp. Điều này làm tăng hiệu quả làm việc nhóm và giúp bạn quản lý tiến độ một cách dễ dàng.

 

Chia sẻ công việc linh hoạt

  • Bạn có thể chia nhỏ công việc, tiến độ hoàn thành cụ thể cho từng đồng nghiệp và chia sẻ công việc cho họ.
  • Mỗi đồng nghiệp khi hoàn thành xong phần việc của mình có thể cập nhật tiến độ công việc cho đến người cuối cùng họ sẽ cập nhật trạng thái công việc đã đã hoàn thành.


Tính năng liên quan

  1. Email
  2. Danh bạ (Contacts)
  3. Lịch làm việc (Calendar)
  4. Lưu trữ dữ liệu (Briefcase)