Tôi có thể chia sẻ lịch làm việc của tôi tới người dùng ngoài hệ thống mail của tôi không?

Bạn hoàn toàn có thể chia sẻ lịch làm việc hoặc một cuộc họp và gửi thông báo đến người dùng ngoài hệ thống mail của bạn,

Câu hỏi liên quan

 1. Làm thế nào để đăng nhập vào BIN Apps?
 2. Làm thế nào để thay đổi mật khẩu của tôi?
 3. Tôi có thể truy cập vào tài khoản BIN Apps của tôi từ một chương trình khác?
 4. Tôi có thể chuyển email hiện tại của tôi sang BIN Apps không ?
 5. Quy trình làm việc
 6. Tôi có bao nhiêu dung lượng để lưu trữ cho email ?
 7. Tôi có thể ngăn các thư được nhóm lại thành các cuộc trò chuyện ?
 8. Làm thế nào để đánh dấu thư là "chưa đọc" trong Hộp thư đến của tôi sau khi tôi mở nó ?
 9. Tôi có thể tùy chỉnh thời gian gửi mail theo sắp xếp của tôi không?
 10. Làm thế nào để tôi có thể thiết lập múi giờ cho lịch (Calendar) ?
 11. Khi tạo lịch làm việc, tôi muốn có một thông báo đến tôi trước đó 5 phút?
 12. Tôi chia sẻ lịch làm việc của tôi với đồng nghiệp của tôi không?
 13. Tôi có thể mời một bộ phận trong công ty (Distribution List) để tham dự một cuộc họp mà tôi tổ chức không ?
 14. Tôi có thể thấy những ai đã chấp nhận hoặc không chấp nhận lời mời của tôi không?
 15. Tôi có thể thiết lập cuộc họp định kỳ hằng tuần hoặc hằng tháng được không?
 16. Tôi muốn tạo công việc của tôi ở đâu?
 17. Tôi có thể thiết lập địa điểm công việc của tôi để tiện việc thực hiện?
 18. Tôi có thể lưu trữ tài liệu có liên quan đến công việc của tôi không?
 19. Tôi có thể kiểm soát và cập nhật được tiến độ cho mỗi công việc của tôi chứ?
 20. Tôi muốn có một thông báo khi công việc của tôi bắt đầu.
 21. Khi tôi hoàn thành công việc, tôi muốn đánh dấu nhanh công việc đã xong thì phải làm sao?
 22. Khi danh sách công việc của tôi quá nhiều, tôi muốn hiển thị danh sách những công việc chưa hoàn thành thì phải làm sao?
 23. Tôi có thể phân nhóm công việc của tôi theo từng nhóm và đánh dấu nó để dễ kiểm soát chứ?
 24. Tôi có thể di chuyển công việc của tôi từ nhóm này sang nhóm khác không?
 25. Tôi có thể chia sẻ công việc cho đồng nghiệp cùng làm không?
 26. Tác dụng của lưu trữ file (Briefcase) dùng để làm gì?
 27. Tôi sẽ thực hiện thao tác như thế nào để lưu trữ file?
 28. Tôi có thể đặt tên và sắp xếp các file lưu trữ này để tiện cho việc tìm kiếm và quản lý chứ?
 29. Tôi có thể lưu trữ các tệp tin đính kèm trong mail của tôi vào đây chứ?
 30. Ngoài ra tôi có thể tạo tập tin và lưu trữ tại Briefcase không?
 31. Tôi có thể chia sẻ thư mục lưu trữ của tôi chứ?
 32. Có giới hạn dung lượng tập tin tải lên để lưu trữ không?
 33. Dung lượng lưu trữ của tập tin có ảnh hưởng tới dung lượng lưu trữ mail của tôi không?
 34. Tôi lỡ xóa tập tin lưu trữ có bị mất không?
 35. Làm thế nào để truy cập vào nhóm liên hệ trong BIN Apps?
 36. Tôi có thể tạo nhóm gửi thư riêng của tôi trong BIN Apps không ?
 37. Tôi sẽ tạo bằng cách nào và có thể đánh dấu sao cho tiện quản lý không?
 38. Nếu tôi tạo một nhóm liên lạc, tôi có thể xóa các thành viên không ?
 39. Tôi có thể tìm kiếm những địa chỉ email mà tôi đã liên lạc tại đâu?
 40. Tôi có thể di chuyển sắp xếp những địa chỉ liên lạc vào từng nhóm không?
 41. Tôi có thể chỉnh sửa những thông tin của địa chỉ liên hệ chứ?
 42. Làm sao để tạo một địa chỉ liên hệ mới?
 43. Vì sao tôi phải tạo nhóm liên hệ ?
 44. Tôi có thể chia sẻ nhóm liên hệ với đồng nghiệp không?